7 jul 2020

Vask av garasjeanlegg: ny runde i august

Vask av vegger, dekke og rør i garasjeanlegget ble dessverre ikke utført med ønsket kvalitet. Arbeidet vil sluttføres i løpet av august, og du får beskjed om dato god tid i forveien.

Hva må du være forberedt på i august?

  • Parkeringsplassene må være tomme på de aktuelle datoene i august.

  • Bildekk som står lagret på gulvet må være fjernet for anledningen.

  • Scootere og motorsykler må også flyttes.

Av brannvernhensyn minner styret nok en gang om at det IKKE er lov å lagre annet i garasjen.

Har du spørsmål, kontakt styret på epost styret@aassida.no, merk eposten "Vask av garasje".

Mvh Styret