7 jul 2020

Utvendig vask og maling av terrasseblokkene (inngangssiden)

Ustabilt vær gir raskere fremdrift på rengjøring enn på maling. Rengjøring med høytrykksspyler må derfor påregnes i nr. 18 - 6 innen 15. juli.

Hva må alle vite?

Innen utløpet av september utfører selskapet "To Malere" nødvendig rengjøring med høytrykksspyler og maling av rekkverk, stolper og etasjeskiller på verandaene på forsiden på terrassehusene (dvs. siden med hovedinnganger).

Arbeidet startet i nr. 22 og det rengjøres og males systematisk nedover til nr. 2. Det benyttes lift, og hensynet til beboernes sikkerhet gjør at arbeidsområdet derfor sperres av. Vær særlig oppmerksom på barn som leker uten tilsyn av voksne.

Tiltaket utføres som en del av vedtatt vedlikeholdsplan for 2020.

 

Hva må du som bor i terrasseleilighet gjøre?

  • Du må selv rydde verandaen og fjerne ev. lamper og dekor fra rekkverket.

  • Har du markise må denne "sveives" inn.

  • Tidspunkt vil fremgå av oppslag i oppgangen, som henges opp ca. 5 dager i forveien.

  • Arbeidstid er ordinært fra kl. 07.00 til kl. 15.30. Noe arbeid utover dette kan forekomme.

  • Rengjøring av verandaene utføres med høytrykkspyler og vil medføre noe støy.

  • Pussing av stolpene i rekkverket på verandaen kan også medføre noe støy.

  • Farge på rekkverkene blir lik den eksisterende.

  • Valgt farge på etasjeskiller er lys grå, lik den som er på veggen.

Styret ber om at du følger anvisninger på hjemmesiden/oppslag i oppgangen. På den måten blir resultatet bra, malerarbeidene utføres i henhold til avtalt tid og borettslaget slipper unødige kostnader.

Vi ser frem til en ansiktsløfting - og håper på bedre malervær!

 

Har du spørsmål?

Kontakt styret v/Mette Sagen på 938 92 666 | styret@aassida.no "Utvendig maling"