4 mar 2014

Tverrfaglig tilstandsvurdering

På oppdrag fra styret har Rambøll Norge AS utarbeidet en tverrfaglig tilstandsvurdering for borettslaget

Rapporten finner du her