Endret: 10 mar 2020     Opprettet: 15 aug 2016

Solskjerming - markiser, screens og persienner

Gjeldende design og løsninger for utvendig solskjerming.

Borettslaget har oppdatert design og løsninger for utvendig solskjerming. Det vises til endring av husordensreglenes pkt. 15 som ble vedtatt på generalforsamling 13. mai 2019 (se tekst lenger ned i denne artikkelen).

Gjeldende markiseduk fargekode 873/93
Gjeldende markiseduk: fargekode 873/930

 

Begrunnelse for endringen:

  • Bedre tilpasset design på markiser: Ensfarvet og relativt lys duk med farge som harmonerer med rekkehus og terrasseblokker.
  • Utvendige zip-screens for mer tidsriktig uttrykk og enklere vedlikehold.
  • Kvalitet på solskjerming tilpasset ulike bruksmåter og økt vind og nedbør.


Skifte av markiseduksen (fargekode 873/930) kan være et rimelig alternativ for fornyelse. Dette forutsetter imidlertid at eksisterende armer, motor o.a. holder tilfredsstillende kvalitet.

Mer informasjon: https://www.kjellsmarkiser.no/produkter-kategori/utvendig-solskjerming/markiser/

Zip-screens som alternativ til utvendige persienner:

Farge gråsort med anbefalt lysinnslipp på 3%
Mer informasjon: https://www.kjellsmarkiser.no/produkter/zip-screens/

Utvendige persienner:

Farge sort

For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at alle leverandører som tilbyr markiseduk med gjeldende fargekode (873/930) kan benyttes. Henvisning til Kjells Markiser ovenfor skyldes at borettslaget i 2019 innledet et samarbeid ifm. kampanje på solskjerming. 

Fremgangsmåte: 

Send epost til styret@aassida.no merket "Solskjerming" så kontakter vi deg vedrørende alternativer og ev. planlagte kampanjer.

Husordensreglenes pkt. 15:

"Løsninger og design på utvendig solskjerming følger utvikling og trender i markedet. Andelseiere/beboere skal forholde seg til gjeldende regler for utvendig solskjerming. Andelseier/beboer forplikter seg til å undersøke borettslagets hjemmeside under "Solskjerming" og forespørre styret før anskaffelse av utvendig solskjerming."

Husordensreglene i sin helhet finner du her