Endret: 29 nov 2016     Opprettet: 16 des 2015

Skole - Inntaksområde for Kastellet

Utdanningsetaten i Oslo kommune besluttet nytt inntaksområde for Kastellet skole fra skoleåret 2016-2017.

Opprinnelig ble det foreslått at Åssida borettslag ikke lenger skulle tilhøre Kastellet skolekrets, men skolekretsen til Nordseter skole.

Styret i Åssida borettslag engasjerte seg i denne saken sammen med FAU ved Kastellet skole.

Les mer om nye inntaksgrenser for Kastellet skole på skolens nettside.