Skadedyr

Borettslaget har avtale med Rentokil Skadedyrkontroll. Dersom du mistenker at du har skadedyr i eller i nærheten av din bolig er det viktig at du tar kontakt med styret så fort som mulig, slik at eventuell skadeomfang begrenses.

Les om tegn på skadedyr, og hvordan angrep kan forebygges på http://www.rentokil.no/.

Mistanke om skadedyr? Send epost til styret@aassida.no