Refusjon av sluk og varmtvannsbereder

Borettslaget dekker kostnader forbundet med nytt sluk på bad og ved utskifting av gamle varmtvannsberedere i rekkehus.

Fast beløp for refusjon ved sluk er satt til kr 8000,-. Ved skifte av varmtvannsbereder dekkes 10 000,-. Refusjon for innkjøp av ny varmtvannsbereder gis først etter at anbefalt brukstid for gammel bereder er oversteget (20 år).

Det skal benyttes rørlegger med autorisasjon/fagbrev.

Dokumentasjon på autorisasjon samt utført oppdrag, faktura og bankutskrift som viser betaling må legges ved refusjonskravet.

Krav kan sendes til styret pr. post eller epost:

  • styret@aassida.no
  • Åssida Borettslag, v/ OBOS Lambertseter, 1150 Oslo