Parkering på gangveiene

Borettslaget har følgende bestemmelse om parkering på borettslagets område. Overtredelse av borettslagets parerkingsbestemmelser kan medføre borttauing.

(Fra husordenreglene:)

Parkering/kjøring

43. Kjøring med motorkjøretøyer på indre områder er generelt ikke tillatt.

Følgende unntak gjelder:

  • Renovasjonskjøretøy

  • Utrykningskjøretøy

  • Kjøring av store/tunge kolli som ikke med rimelighet kan bæres eller fraktes inn via garasjen

  • Kjøring av syke og bevegelseshemmede

Dersom du får besøk av håndtverkere, må du gi beskjed om at de kan kjøre inn og lempe av verktøy og materialer, og deretter parkere utenfor området.