Endret: 15 apr 2018     Opprettet: 12 mar 2013

Montering av utstyr i betongtak og -vegger på terrasseblokkene

Alle betongtak, -vegger og -søyler er utstyrt med katodisk anlegg som beskytter betongarmeringen mot rust; under et tynt lag med puss og 3 lag maling ligger en svakt strømførende skinne, som kan ta skade dersom beboere ikke tar følgende hensyn ved montering av utstyr på betongveggene.

Det er kun lov til å montere utstyr på følgende steder:

1. I bodene: Hele veggen
2. Skillevegger (uten bod): Hele veggen innenfor en felt på 60 cm fra alle sider (se illustrasjon i dokumentet under lenken nedenfor)
3. På inngangssiden, vegger og søyler: ikke tillatt
4. I taket på begge sider: kun montering av markisefester tillatt.

Festemateriell:
All montering må skje med bruk av plastplugger, slik at det ikke er kontakt mellom betongen og metallskruer/-spiker/-bolter. Under skruehodet skal det legges en skive av plast.

Ved montering av metallgjenstander, som for eksempel markisefester må det legges en 2 mm tykk plastskive som stikker 1 cm utenfor metallets kontaktflate til alle sider.

Illustrasjon finner du her.