Endret: 7 okt 2018     Opprettet: 27 jul 2018

Kommunikasjon

Følgende tiltak er iverksatt for å sørge for god informasjonsflyt og kommunikasjon mellom styret og beboere:

Styret ønsker å størst mulig grad å kommunisere digitalt, dvs. ved bruk av e-post eller
sms. Vi ber derfor om at du gir styret beskjed på styret@aassida.no hvis du IKKE ønsker at styret bruker e-post og sms i forbindelse med nyhetsbrev og annen informasjon, eller om du ønsker. (Formell innkalling til generalforsamling med tilhørende dokumenter legges i postkassene som tidligere.)

Rask og sikker kommunikasjon mellom styret og beboere i borettslaget forutsetter riktig kontaktinformasjon.

Den enkelte beboer oppfordres derfor til å informere Obos om ev. endringer ved å sende e-post til medlemsservice@obos.no eller ringe 22 86 59 90. Du kan enkelt sjekke om informasjonen er riktig under "Mitt medlemskap" på hjemmesiden. 

Vi takker på forhånd for at du gjør det enkelt for oss å komme i kontakt med deg!
 

Hjemmeside: http://aassida.no/

Hjemmesiden har plass til utfyllende informasjon, bilder og lenker til andre nyttige ressurser. Siden inneholder oppdatert informasjon av allmenn interesse for beboere, nyheter, informasjon om pågående rehabilitering, nyhetsbrev-arkiv og kontaktinformasjon. Vi tar gjerne imot innspill fra beboere vedr. innhold.
 

Lukket facebookgruppe for beboere i Åssida BRL

Det er opprettet en lukket Facebookgruppe for naboene i borettslaget. Målet er å fremme trivsel, delingskultur og sosialt fellesskap. Her kan vi bli bedre kjent og holde hverandre oppdatert på ting som skjer i nabolaget. Alle som blir medlemmer vil ha anledning til å poste bilder og innlegg; Kanskje har du spørsmål om boligløsninger, eller du vil melde om mistet/funnet, dele noe, gi bort, låne, selge, eller invitere til noe hyggelig?

Klager og saker til styret vil ikke behandles i gruppa, og vi ber dere fortsette å bruke styrets epost styret@aassida.no for denne typen henvendelser.
Beboere som ønsker å bli medlemmer kan søke på “Åssida” i søkefeltet til Facebook, og be om å få bli medlem av gruppa. Styret er administratorer og godkjenner nye medlemmer. Dersom du flytter er det enkelt å melde seg ut, uten hjelp fra styret.
 

Oppslag ved postkasser og garasjedører i blokker

Oppslag brukes primært ved invitasjoner og viktige påminnelser, og brukes som supplement til nyhetsbrev og hjemmeside.
 

Ønsker du kontakt med styret?

Du finner kontaktinformasjon under menypunktet Kontakt styret og vaktmester. Vi gjør oppmerksom på at styret har 10-15 møter i løpet av året. Svartid avhenger av hva din henvendelse gjelder.

Med vennlig hilsen styret