Endret: 31 jan 2018     Opprettet: 20 mar 2014

Forsikring

Borettslagets eiendommer er forsikret i OBOS Forsikring AS

Borettslagets eiendommer er forsikret i OBOS Forsikring AS med polisenummer 10559.

 

Ønsker du å melde skade kan du:

- Ringe 22 86 55 00

- Sende e-post til forsikring@obos.no.

- Ved behov for akutt bistand etter åpningstid:

Ring 02335 (døgnvakt).

 

Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr.

Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig.

Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet.

Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar.

Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.