Endret: 10 feb 2018     Opprettet: 7 feb 2015

El-bil i garasjen?

Utbredelsen av el-biler i Norge vokser og borettslaget har derfor utarbeidet retningslinjer for lading av el-biler.

Etter nøye vurdering vil det foreløpig ikke bli satt opp ladestasjon for elbiler ute. Styret vil tilrettelegge for lading på parkeringsplassene i garasjen etter hvert som behov melder seg. Kostnadene må dekkes av de som anskaffer elbil og vil ha ladepunkt i garasjen.

Garasjeanlegget er langt med mange plasser og styret finner det vanskelig
å bytte på de ulike plassene for å samle alle ladepunktene på ett sted. For å
skaffe strøm til ladepunkter må det legges frem en stigekabel fra hovedtavle
i første- eller underetasje i hver blokk og ned til garasje. I garasjen under hver blokk settes opp en undersentral/sikringsskap med separate sikringer for hvert ladepunkt. I skapet settes også opp el-måler for hver kurs. Ut fra skapet legges frem en kabel til hvert ladepunkt. På plassen
oppsettes en låsbar ladekontroller med fastmontert kabel og kontakt som
skal passe til elbilen. Ladekontrolleren er låsbar og har bryter inni seg for å
kunne slå av og på strømmen.

Kostnader for dette må andelseier bekoste.

På bakgrunn av de anbudene som vi har innhentet, vil dette koste ca
kr 25.000,-.

Foreløpig får vi en støtte fra kommunen som for tiden utgjør
kr 5.000,-. For beboer vil det inntil videre koste kr 20.000,-.

Det kan ikke brukes en vanlig jordet stikkontakt som vi kjenner den fra
kjøkken og bad. Disse er nå kun godkjent for 10A varig belastning. Årsaken
er varmgang i kontakten med fare for brann. Det som nå benyttes til lading av elbiler er noe man kaller mode 3 med type 2 kontakt. Det består av en ladekontroller med en kontakttype 2 som er en 7-polet kontakt. Det er blitt en standard for de fleste elbiler. Noen elbiler benytter type 1 kontakt.

Styret vil installere ladekontroller for å ha kontroll med hvilken type som benyttes. Det er for senere å kunne styre ladingen dersom belastningen blir stor. Når alle kommer hjem fra jobb og plugger i elbilen, for så å gå opp og koke/steke middagen. Da blir det en belastningstopp. 

Før vi kommer dit, kan det installeres utstyr som begrenser toppen til det strøminntaket og hovedtavlene kan tåle. Så slipper vi foreløpig kostbare investeringer til nytt elinntak etc.

Andelseierne/ brukerne av elbiler må betale den forbrukte strømmen. Målerne avleses og brukerne betaler det samme som borettslaget betaler for strømmen. OBOS fakturerer.

Se Norsk elbilforenings hjemmesider for nærmere orientering. Internetlink: http://www.elbil.no/.

Ladekontrolleren plasseres i en høyde av 160 cm over gulv. Det blir laget en egen avtale mellom borettslaget og den som skal ha ladepunkt.

Foreløpig er dette en litt tung prosess. Vi må først søke kommunen om støtte og ikke starte på installasjonen før vi har fått innvilget søknaden.

For mer informasjon og søknad om ladepunkt for el-bil, skriv til oss på styret@aassida.no.

Hva vil styret vite?
1. Hvilken garasjeplass har du? - 4-sifret nummer.
2. Hvilken kontakttype har/får du? – Type 1 eller type 2 – avhengig av
biltype.
3. Hvor på bilen sitter kontakten? – også avhengig av biltype.
4. Skal du rygge inn eller kjøre med fronten først inn?
5. Ditt navn, adresse, telefonnummer og epost adresse?

Med hilsen styret i Aassida borettslag.