Endret: 3 nov 2019     Opprettet: 27 jul 2018

Eiendomsskatt i Oslo

I 2016 ble det besluttet å innføre eiendomsskatt på boliger og annen fast eiendom i Oslo. Siden borettslaget eier bygningene og tomten er det borettslaget som må betale skatten.

Skatten er fordelt på andelene som i henhold til skatteseddelen skal betale skatt, og kreves inn som en del av felleskostnadene.

Beregningsgrunnlag
Andelseiere som betaler eiendomsskatt og som ønsker grunnlaget for beregningen må kontakte styret. Vi tar ut beregningsgrunnlaget fra Altinn slik at du selv kan vurdere tallene, og ta kontakt med Oslo kommune ved eventuelle spørsmål.

Obos og styret minner for ordens skyld om at det er Oslo kommune som har innhentet grunnlagsdata, og på den bakgrunn beregner og krever inn eiendomsskatten.

Ta kontakt med styret på styret@aassida.no for mer informasjon.