Endret: 3 nov 2019     Opprettet: 20 mar 2014

Brannsikkerhet og ditt ansvar

Brannsikring er en viktig del av HMS arbeidet i Åssida Borettslag. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn gir styret ansvar for å informere om andelseierens plikter i forhold til brannsikkerhet.

 Vi har satt noen sjekkpunkter i en liste for å hjelpe deg å ivareta ditt ansvar for brannsikkerheten i borettslaget. Vi ber alle om å lese og fylle ut sjekkliste for brannsikkerhet.  Listen oppbevares i egen bolig. 

Vennligst les nøye nedenfor og følg disse rådene. Har dere spørsmål så kontakt styret. 

Sjekk røykvarsleren din jevnlig, husk batteribytte! 

  • Test jevnlig røykvarsleren ved å bruke testknappen – gjerne en gang per måned og når du kommer hjem etter å ha vært lenge borte.
  • Bytt batteri årlig, for eksempel på Røykvarslerens dag 1. desember.
  • Gi beskjed til styret hvis du trenger assistanse med testing eller batteribytte. 

Er slokkeutstyret i orden? 

I hver leilighet skal det være minst ett brannslokkeapparat eller en husbrannslange.

  • Slokkeutstyret skal være lett tilgjengelig.
  • Les bruksanvisningen nøye, slik at du vet hvordan utstyret skal brukes. 
  • Brannslukningsapparater skal snus 1-2 ganger i året. 
  • Kontakt styret hvis du har spørsmål om vedlikehold. 

Brennbart materiale eller gjenstander skal ikke oppbevares i rømningsveier 

Av hensyn til framkommelighet og fare for brannspredning i rømningsveiene, skal det ikke oppbevares noen form for brennbart materiale eller andre hindringer i trapperommet eller kjellerganger. Eksempler på slike gjenstander er klær, sko, barnevogner, sykler, møbler, byggematerialer og avfall. 

Trenger du assistanse ved evakuering? 

Eldre og personer med nedsatt funksjonsevne har ofte behov for assistanse til å komme seg ut i en nødssituasjon. Styret vil gjerne ha oversikt over hvem som har behov for slik hjelp i tilfelle brann. Gi beskjed til styret dersom du trenger hjelp, eller dersom du selv ønsker å være en hjelper. 

Hver tiende boligbrann starter på komfyren 

Mer enn 10% av alle boligbranner starter på komfyren. Vær våken og oppmerksom så lenge komfyren er på, så unngår du å sette deg selv og andre i fare. 

Pass på levende lys 

Ta vare på hyggen med levende lys, men vær klar over at stearinlysene er årsak til mange alvorlige branner.

  • Vær våken og oppmerksom så lenge lysene brenner.
  • Plasser aldri tente lys for nær brennbart materiale.
  • Unngå bruk av brennbare lysestaker, lysmansjetter og lys i brannfarlige dekorasjoner. 

Pass på vaskemaskiner og tørketromler 

Vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og tørketromler er typiske brannkilder. Unngå å sette på slikt utstyr om natten og når du ikke er hjemme. 

Det elektriske anlegget skal være i forskriftsmessig stand 

Hver enkelt andelseier har ansvar for at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand. Gi beskjed til styret hvis du ønsker kontroll av en sertifisert el-kontrollør. 

Vi gjør oppmerksom på at det er andelseiers/beboers ansvar å sørge for at det er brannvarsler og brannsluknings utstyr i leiligheten og at disse virker.