Endret: 23 apr 2017     Opprettet: 21 mai 2013

Bod for rekkehus - ombygging av tidligere søppelrom

Flere rekkehusbeboere ønsker å innlemme tidligere søppelrom i boden. Nedenfor finner du en skisse med alternative løsninger for ombygging.