Endret: 18 mar 2019     Opprettet: 12 mar 2019

Ordinær generalforsamling 2019

Åssida Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling 13.05.2019. Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 16.03.2019.

Til andelseierne i Åssida Borettslag

 


Ordinær generalforsamling 2019

Det vises til borettslagslovens § 7-4:”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

 

Åssida Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling

13.05.2019.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 16.03.2019.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

  • gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

 

 

Forslag sendes til styreleder i Åssida Borettslag

Tore Strømstad

Åssiden Terrasse 32 A

1160 Oslo

 

Eller: styret@aassida.no

 

 

 

Hilsen

Åssida Borettslag

Styret

08.03.2019