Endret: 30 jun 2020     Opprettet: 21 jun 2020

Oppstart utvendig maling av terrasseblokkene 29. juni.

I henhold til vedtatt vedlikeholdsplan for 2020 skal rekkverk og etasjeskiller på forsiden av terrasseblokkene få en ansiktsløfting.

Hva må alle vite?
Fra 29. juni og to-tre måneder fremover vil selskapet "To Malere" utføre nødvendig maling av etasjeskiller, i tillegg til å male stolper og beise rekkverk på verandaene på forsiden på terrassehusene.

Hensynet til beboernes sikkerhet gjør at arbeidsområdet sperres av. Vær særlig oppmerksom på barn som leker uten tilsyn av voksne.

Arbeidet starter i nr. 22 og To Malere jobber seg systematisk nedover til nr. 2 innen utløpet av september. Det vil brukes lift, som stadig flyttes. Liften vil delvis stå på plenen, og det vil dekkes godt til for å minimere skade.

Hva må du som bor i terrasseleilighet være forberedt på?
Styret ber om at du følger anvisninger i særskilt oppslag i oppgangen. På den måten blir resultatet bra, malerarbeidene utføres i henhold til avtalt tid og borettslaget slipper unødige kostnader.

Generell informasjon som det er viktig å være klar over:

  • Du må selv rydde verandaen på forsiden. Tidspunkt vil fremgå av oppslag i oppgangen, som henges opp ca. 7 dager i forveien.

  • Arbeidstid er ordinært fra kl. 07.00 til kl. 15.30. Noe arbeid utover dette kan forekomme.

  • Rengjøring av verandaene utføres med høytrykkspyler og vil medføre noe støy.

  • Pussing av stolpene i rekkverket på verandaen kan også medføre noe støy.

  • Farge på rekkverkene blir lik den eksisterende.

  • Valgt farge på etasjeskiller er lys grå, lik den som er på veggen.

Vi ser frem til en ansiktsløfting - og håper på godt malervær!