Om velferdskomiteen

Styret etablerte i 2013 en velferdskomité for å øke trivselen for beboerne.

Per idag arrangerer komitéen vårdugnad og julegrantenning 1. søndag i advent, og diskuterer vi hva vi kan gjøre med uteområdene på kort og lang sikt. Dette gjelder bed, busker, trær, lekeplasser, blomsterkasser, sandkasser, benker, sosiale soner osv. Barn, ungdom og voksne har ulike behov , og vi ønsker derfor å se hva vi kan gjøre for å øke trivselen for ulike beboere.

Beboere som ønsker å bidra er hjertelig velkommen; jo flere vi er, jo mer får vi til!

Ta gjerne kontant med oss på e-post: velferd@aassida.no.