Endret: 26 aug 2018     Opprettet: 25 aug 2018

Personopplysninger og behandlingen av disse

Den 20. juli 2018 ble den nye personopplysningsloven innført i Norge (GDPR). Den nye loven skal gi bedre kontroll over hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan informasjonen brukes og oppbevares, dvs. behandling av personopplysninger.

Tre viktige prinsipper ligger til grunn ved behandling av personopplysninger:

  • Det skal ikke samles inn og oppbevares flere personopplysninger enn nødvendig for å ivareta det lovlige formålet.
     
  • Personopplysninger som utgangspunkt ikke brukes til annet enn det som er
    nødvendig for å oppnå formålet.
     
  • Det skal ikke oppbevares opplysninger lenger enn det som er nødvendig for å ivareta formålet. Deretter skal opplysningene slettes.

Styret har avtale med borettslagets forretningsfører Obos om å behandle personopplysninger på vegne av borettslaget ("Databehandleravtale"). Informasjon om hvordan Obos ivaretar sikkerheten knyttet til dine personopplysninger finnes på https://www.obos.no/dette-er-obos/personvern. Ved behov for mer informasjon ta kontakt med Obos v/Heidi Svendsen på e-post heidi.svendsen@obos.no

Hva brukes opplysningene til?
Personpplysninger som iht. databehandleravtalen er registrerert hos Obos, benyttes
regelmessig av styret i forbindelse med nyhetsbrev, informasjon om dugnad,
generalforsamling, beboermøter m.m. Personopplysninger som styret benytter i denne
sammenheng kan være navn, adresse, andelsnr., e-post og/eller mobilnummer.

Styret forholder seg til de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer for behandling av
disse personopplysningene. Ta kontakt med styret på styret@aassida.no ved spørsmål
om vår behandling av personopplysningene.

Kommunikasjon
Styret ønsker å størst mulig grad å kommunisere digitalt, dvs. ved bruk av e-post eller
sms. Vi ber derfor om at du gir styret beskjed på styret@aassida.no hvis du IKKE
ønsker at styret bruker e-post og sms i forbindelse med nyhetsbrev og annen
informasjon som beskrevet i avsnittet ovenfor. (Formell innkalling til generalforsamling
med tilhørende dokumenter legges i postkassene som tidligere.)

Rask og sikker kommunikasjon mellom styret og beboere i borettslaget forutsetter riktig
kontaktinformasjon. Den enkelte beboer oppfordres derfor til å informere Obos om ev.
endringer ved å sende e-post til medlemsservice@obos.no eller ringe 22 86 59 90. Du
kan enkelt sjekke om informasjonen er riktig under "Mitt medlemskap" på hjemmesiden
https://www.obos.no/privat/logg-inn-privat.

Vi takker på forhånd for at du gjør det enkelt for oss å komme i kontakt med deg!

Mvh
Styret i Åssida borettslag

VEDLEGG: Personvernerklæring Åssida Borettslag (åpnes i nytt vindu)