5 nov 2017

Reguleringsplan for utbygging

Borettslaget har inngått en avtale med arkitekt Gro Hovda med mål om å få regulert inn hva som kan bygges ut, og hvilke utbyggingsløsninger som kunne godkjennes hos Plan- og bygningsetaten.

Hensikten er å få avklart hvor mye som kan bygges og hvilke preaksepterte løsninger som vil bli godkjent. Noe av hensikten har også vært å sikre enhetlige løsninger framover slik at det arkitektoniske uttrykket i borettslaget vil bli ivaretatt. Dette vil også gi enklere saksbehandling i framtiden.

Arkitekt Gro Hovda har gjort et tilsvarende arbeid i Fjellhytta Borettslag. Det har i prosessen vist seg at bygningene i borettslaget ikke er blitt bygget slik de var tegnet inn, og Plan- og bygningsetaten har derfor bedt om en full reguleringssak. Dette vil medføre at det vil ta lenger tid å få gjennomført reguleringen da denne må til politisk behandling.