Endret: 20 apr 2017     Opprettet: 16 des 2015

Referat beboermøte 26. november 2015

Den 26. november ble det gjennomført et beboermøte for andelseiere der ble det orientert om aktuelle byggesaker, og beboere fikk anledning å komme med innspill og stille spørsmål.

Fargevalg rekkehusene

Med utgangspunkt i forslag fra arkitektene som har vært engasjert i prosjektets byggekomité, fikk den første rekken ny kledning i en varm gråfarge. Beboere har blitt invitert til å komme med tilbakemeldinger på pilotrekken, og i lys av gode innspill og anbefalinger ser styret at vi vil være tjent med at spørsmål om fargevalg behandles på generalforsamling.

Styret vil derfor kalle inn til ekstraordinær generalforsamling i månedsskiftet januar-februar. Vi vil da legge frem 3-4 alternative fargealternativ som beboere kan stemme over. Det vil bli sendt ut innkalling så snart vi er klar med forberedelsene til et slikt møte.

Framdrift fasaderehabilitering rekkehus

Rekkehusene med adresser ÅT 24 og 48 er nå snart ferdig rehabilitert, og styret er godt fornøyd med fremdrift og utførelse. Gjenstående arbeider fase 1 innebærer i hovedsak montasje av dører og vinduer etter jul. (Stillaser forventes demontert før jul.)

Vi ser nå at vi kan gjennomføre hele rehabiliteringen av alle 64 rekkehus innenfor det mandatet som styret ble gitt på generalforsamling våren 2014. Styret har derfor innhentet tilbud på det vi da kan kalle fase 2, - gjenstående 55 andeler. Etter vurdering av innkomne tilbud er vi nå i gang med kontraktsforhandlinger med de to mest aktuelle entreprenørene.

Styret planlegger endelig beslutning om kontrakt fase 2. på styremøte 12. januar 2016. Etter inngåelse av kontrakt vil det være mulig å lage plan for gjennomføring og framdrift fase 2. Framdriftsplan vil avhenge av kapasitet og bemanning hos den aktuelle entreprenøren.

Vedlikehold terrasser

Som tidligere meldt har vi også i 2015 fått utført vedlikehold på ca. 25 terrasser. Vi ble ikke ferdig med alle terrassene før jul, og vi vil med det første sende e-post til andelseiere som fremdeles venter på reparasjon av sin terrasse.

Styret mottar mange henvendelser om disse sakene, og kontaktene med andelseierne er nyttige både for oppdateringer og som påminnelser. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål; styret(a)aassida.no.