Endret: 21 mai 2019     Opprettet: 22 mai 2018

Framdrift rehabilitering av terrasseblokkene

Den 26.04.2018 undertegnet borettslaget avtale med DVS AS om rehabilitering av blokkene våre. Aase Byggeadministrasjon AS ivaretar borettslagets rolle som byggherre i prosjektet. De har delt ut informasjon om oppstart og planlagt framdrift i alle postkasser. Disse kan lastes ned fra menyen nederst i artikkelen.

BEGRENSEDE PARKERINGSMULIGHETER

DVS AS vil være nødt til å disponere parkeringsplassen til sin rigg og lager. I deler av perioden vil de ha behov for hele parkeringsplassen for å ha lagerplass til materialer, vinduer og tegl. Vi vil legge opp til å ta i bruk ledig kapasitet etterhvert som behovet for lagerplass blir mindre, men vi må være innstilt oss på at det er få plasser tilgjengelig i anleggsperioden. Vi må også oppfordre alle som har garasjeplass om å benytte denne og ikke parkere ute.

Vi minner om at det ikke er anledning for noen å parkere inne i borettslaget selv om gjesteparkeringsplassen for tiden er stengt.

Utdelt informasjonsskriv fra Aase byggeadministrasjon kan lastes ned her (åpnes i nytt vindu):

INFORMASJON OM FASADEREHABILITERING 04.18 (pdf)

FRAMDRIFTSPLAN 29.10 (pdf)