Endret: 20 apr 2017     Opprettet: 13 jun 2016

Framdrift fasaderehabilitering rekkehusene

Vi er godt i gang med fase 2 av fasaderehabiliteringen. DVS Entreprenør har skiftet ytterkledning, vinduer og dører i ÅT 44 og ÅT 46 og er også i gang med 32 og 34. Arbeidene ble noe forsinket pga feil ved leveranse på vinduene i 2.etg. Saken er fulgt opp, og riktige vinduer leveres i juni.

Styret har byggemøter med DVS Entreprenør og Aase Byggeadministrasjon fast hver 14. dag. Oppdatert framdriftsplan henger ved p-plassen ut mot Lambertseterveien. Det er ikke varslet forsinkelse i forhold til avtalt dato for ferdigstillelse den 23.12.2016.