Endret: 20 apr 2017     Opprettet: 3 sep 2016

Framdrift fasaderehabilitering rekkehusene

Til Beboere ved Åssida BRL

Pt er rekke nr 24, 48, 44, 46 og 34 ferdigstilt med mangler. Utbedring av mangler tar for lang tid og vi får tilbakemeldinger på at dette er til irritasjon for dere som andelseiere. Aase Byggeadministrasjon har påpekt dette i flere byggherremøter og forventer at DVS har mer fokus på «ferdig ferdig» fremover. Blant annet har DVS byttet elektriker pga manglende leveranse. Aase byggeadministrasjon har meldt om frustrasjon ved manglende tilstedeværelse og levering på tid fra maleren og antar at DVS gjør tiltak for å bedre også denne leveransen.

Avtalte tiltak

DVS skal prioritere ferdigstilling av ovennevnte rekker. Ny befaring gjennomføres av

prosjektadministrasjonen for ovennevnte rekker den 07.09.16 mhp mangellister fra ferdigbefaring, og innmeldte reklamasjoner. Manglene gjelder ikke montering av dører og vinduer med frostet glass, denne materialleveransen er forventet at ankommer Åssiden i uke:

  • Vinduer frostet glass i uke 44

  • Dører frostet glass i uke 37

Vi ser en god trend i fremdriften etter at DVS har oppbemannet, og at oppstart av nye rekker og flyt i pågående arbeider er god, samt at kvaliteten på arbeidet er tilfredsstillende.

På bakgrunn av klager fra beboer vedrørende informasjonsflyt og usikkerheter om oppstart går som forventet, er tilstedeværelse av arbeidsbas Espen Svabe økt til tilnærmet 90 %. DVS har begynt å gjennomføre oppstartsmøter med hver rekke før byggearbeidene går i gang, og til nå opplever vi at det er et tiltak som alle er fornøyde med.

Vi ønsker at beboere også skal sitte med en oppfatning av at prosjektet går som det skal og vite at prosjektet går på tid. Vi ønsker at dere beboere skal slippe å føle at de bor på en byggeplass lengere enn dere måtte forvente.

Tilpasninger i prosjekt

Andeler som har blendet tofagsvinduer på inngangsside 1 etg i dag, var ikke fornøyd med å få levert toveisinnadslående vinduer her. Det ble derfor tilbudt fastkarmvinduer i stedet for 2veis innadslående. Tiltaket ble godt mottatt av andelseierne med denne situasjonen. Forventet vindusleveranse fastkarm i 1.etg er uke 37, men prosjektet kan forvente noe forsinkelse ifm med arbeider med dette.

Total fremdrift

DVS har varslet fremdriftskonsekvens ifm tilleggsarbeider. Pt er det akseptert 27 dager berettiget tilleggstid ifm utbedring av råteskader samt andre mindre tilleggsarbeider. DVS informerer i byggherremøtene at de skal planlegger å levere prosjektet ferdig til jul, selv om de har berettiget mer tid. Prosjektet går iht fremdriftsplan som henger på byggetavle ved rekke nr 24.

Mvh Aase Byggeadministrasjon AS v/ Magnus Prestmo