Endret: 20 apr 2017     Opprettet: 11 apr 2016

Fasaderehabilitering av rekkehusene - materialbeskrivelse

Utførelse etterisolering

Yttervegger er etterisolert med 100mm lambda 37 isolasjon. For å unngå konflikt mellom etterisolering og vindusbånd eller faste installasjoner langs husvegg, er yttervegg utlektet med 50mm og isolert med lamda 33 isolasjon. I disse områdene er isolasjonsevnen ca 16% lavere enn yttervegger som er etterisolert med 100mm lambda 37. U-verdi på yttervegger er 0,23-0,267 W/m2K etter etterisolering.

Kledningen er dobbelfals ny 148*19mm fra Gausdal Bruvoll. Fargekode NCS S7005 Y50R (gråbrun)

Kledningen utført som «spilepanel» i vindusbånd er dobbelfals med spor 123*19mm fra Gausdal Bruvoll. Fargekode NCS S8501 G90Y (brunsvart)

Ytterdør

Ny ytterdør er Swedoor Michigan levert i fargekode NCS S9000-N (svart)

Vinduer og balkongdører

Vinduer og balkongdører er fra produsent NorDan for Åssiden terrasse 24 og 48, og Fjerdingstad for Åssiden terrasse 26-46. Gjennomsnittlig U-verdi for vinduer og balkongdører er 0,94 W/m2K

Type vinduer og balkongdører:

NorDan eller Fjerdingstad 2-veis innadslående Fargekode NCS S8501 G90Y (brunsvart)

NorDan eller Fjerdingstad toppsving (sokkelleilighet) Fargekode NCS S8501 G90Y (brunsvart)

NorDan eller Fjerdingstad fastkarm Fargekode NCS S8501 G90Y (brunsvart)

NorDan eller Fjerdingstad balkongdører Fargekode NCS S8501 G90Y (brunsvart)