Endret: 30 jan 2018     Opprettet: 5 nov 2017

Vask og oppmerking av plasser i garasjen

Garasjen skal spyles; arbeidet begynner den 16.11 innerst under ÅT nr. 14 – 22, og fortsetter den 17.11 under blokkene nr. 2 – 12.

Parkeringsplassene må være tomme i tidsrommet 08-16 på de aktuelle datoene, og utstyr som er lagret på plassene må være fjernet for anledningen. Påminnelse vil bli hengt opp på dørene til garasjen.

Det er planlagt en grundigere vask av garasjen våren 2018, hvor vegger, dekke og rør vil bli rengjort. Markeringen for plassene vil bli malt opp etter dette.