Endret: 6 apr 2019     Opprettet: 3 nov 2018

VARSEL OM ØKNING AV HUSLEIE

Det vises til vedtektenes § 6-2 pkt. (1) Betaling av felleskostnader.

Som følge av vedtak om vedlikehold av blokkene på Generalforsamlingen i 2017 og planlagt opptak av lån, har styret behandlet spørsmålet om felleskostnader. Styret viser i den anledning til sak 4A, alternativ 3 fremlagt på generalforsamlingen i fjor.

Styret besluttet da å heve felleskostnadene med 10 % i 2018, ytterligere 5% fra 1. januar 2019. Bakgrunnen er vedlikehold/rehabilitering, samt økning i kommunale avgifter, strømpriser og forsikringspremie.

Vi informerer derfor om den besluttete husleieøkningen for 2019 på 5%. Den trår i kraft pr. 1. januar 2019.

Vedtaket om økning gjelder også felleskostnader på leietillegg påbygg/tilbygg. 

OBOS vil sende ut nye husleieblanketter før forfall.

Har du avtalegiro?
Dersom du har avtalegiro med beløpsgrense, må du selv endre dette i din nettbank, eventuelt ta kontakt med banken din for å få endret denne.


Med vennlig hilsen

Åssida borettslag
v/ styret