Endret: 12 mai 2020     Opprettet: 27 okt 2019

Varsel om økning av felleskostnader og leietillegg fra 2020

Det vises til vedtektenes § 6-2 pkt. (1) Betaling av felleskostnader.

Felleskostnader (gjelder samtlige andeler)
I henhold til vedtak i Generalforsamling 10. mai 2017 har styret besluttet å heve felleskostnadene med 10 % i 2018, 5% i 2019 og ytterligere 5% i 2020. Økningen begrunnes med vedlikehold/rehabilitering, samt økning i kommunale avgifter, strømpriser og forsikringspremie.

Vi informerer derfor om den besluttede økningen i felleskostnader for 2020 på 5% trer i kraft fra 1. januar 2020.

Leietillegg (gjelder andeler med påbygg/tilbygg)
I henhold til vedtak i styremøte 23. januar 2018 ble leietillegget for andeler med påbygg/ tilbygg regulert. Leietillegget dekker forsikringer, kommunale avgifter, samt 5% avsetning til vedlikehold. Styret vedtok samtidig at fremtidig regulering av leietillegget skal følge samme prosentvise økning som felleskostnadene.

Vi informerer derfor om at vedtatt økning av leietillegg for 2020 på 5% trer i kraft fra 1. januar 2020.

OBOS vil sende ut nye husleieblanketter før forfall.

Har du avtalegiro?
Dersom du har avtalegiro med beløpsgrense, må du selv endre dette i din nettbank, eventuelt ta kontakt med banken din for å få endret denne.


Med vennlig hilsen

Åssida borettslag
v/ styret