5 nov 2017

Snøfangere på innglassede terrasser

For å ivareta sikkerheten for beboere i blokkene har snøfangere blitt ettermontert på terrassene som er glasset inn i de øverste og 1. etasje.

Snøfangere hindrer at  is og snø faller ukontrollert ned på terrassene til beboere i etasjene nedenfor.