Endret: 26 aug 2018     Opprettet: 5 nov 2017

Samlestativ for postkasser til rekkehus

Borettslaget er blitt pålagt av Posten å etablere samlestativer for post til rekkehusene.

Alternativet er at den enkelte oppretter egen postboks. Oppfordringen fra Posten er at stativene etableres i utkanten av borettslaget for at det skal bli minst mulig kjøring inne på borettslagets område. Styret har sett for seg etablering i nord- og sydende av borettslaget. Styret har som mål om å få gjennomført dette så raskt som mulig. Dagens postkasse kan beholdes for aviser osv.