Endret: 23 jun 2019     Opprettet: 5 nov 2017

Salg av poletter til vaskeriet og bruk av låser for reservering

Vaktmester selger poletter til fellesvaskeriene. Her kan det gjøres avtale på telefon 90870772 mellom kl. 08.00 og 16.00 på hverdager.

Flere av vaskeriene har låser som ikke har vært i bruk. Vi må henstille til de som ikke benytter vaskeriet så ofte at de tar ned sine låser når de ikke er i bruk.