Endret: 17 apr 2018     Opprettet: 17 apr 2017

Referat fra beboermøte 5 april 2018

Andelseiere ble invitert til beboermøte på Skovheim Allsenter 5 april.

Rambøll Norge AS ble i 2013 engasjert av Åssida borettslag for å utføre en teknisk tilstandsanalyse med foreløpig forslag til vedlikeholdsplan for borettslaget. I kjølvannet av statusrapporten ble referansegruppa dannet av et utvalg andelseiere i borettslaget, for å gjennomgå rapporten og komme med innspill til styret basert på rapporten fra Rambøll.

Rehabilitering av rekkehus er gjennomført på bakgrunn av disse innspillene, likeledes oppgradering av brannvarslingsanlegg i blokkene. Fortsatt noe arbeid som gjenstår, men anlegget fungerer, og har allerede avverget brann.

Status rehabilitering rekkehus v/ Magnus Prestmo, Aase Byggeadministrasjon

Rehabilitering av rekkehusene er i sluttfasen. Det som gjenstår er:

 • Maling av uteboder: skal være ferdig til 1. juni.
   
 • Endel mindre arbeider og utbedringer, blant annet saker som er meldt inn fra beboere.
  Gi beskjed fortløpende dersom dere oppdager noe mer – mail til styreleder tor@torhojem.no. Har du gitt beskjed kan du regne med at saken er registrert.

  Vi har fått tilbakemelding vedr. ytterdør som blir vanskelig å åpne når den blir varmet opp av sol. Saken er meldt til DVS og er under behandling. Vi kan ikke kontrollere alle dørene, vennligst ta kontakt dersom dere oppdager at dørene ikke fungerer som forventet.
   
 • Etterkontroll 1 juni.

Prosjektet er gjennomført på budsjett, inkludert en del ikke budsjetterte reparasjoner, som
reparasjon av råteskader og balkonger som måtte byttes ut.

Status vedlikeholdsplan v/ Even Langseth, Rambøll
 

Mål for vedlikeholdsplan
• Borettslaget skal ha et enhetlig uttrykk
• Modernisering

Oppgraderingen deles inn i 2 utførelsesperioder, prioritert etter teknisk hastegrad

1. “omgang”: 2017-2013
a) Vinduer og ytterdører – Vinduer, dører og listverk skiftes, balkongvegger utbedres,
utgangsdører skiftes, garasjedører byttes
b) Yttertak og nedløp – Ny taktekking, utskifting av gesimsbeslag på tak, tekking på garasjetak
skiftes/utbedres (område mellom blokkene), røykluker i trappeganger skiftes
c) Innvendig kledning, overflater gulv og himling, dører – Gulvbelegg skiftes (oppganger),
vegger vaskes og males (oppganger)
d) VVS – Taksluk skiftes, varmtvannsberedere skiftes, ventilasjonskanaler renses
e) Elkraft – Hovedfordelinger oppgraderes til dagens normstandard, underfordelinger
oppgraderes til dagens normstandard, callinganlegg skiftes ut.
 

2. “omgang” : 2023 – 2028
a) Vinduer og ytterdører – Garasjedører byttes ut
b) Fasader – Stålplater I gavlvegger skiftes ut, gavlvegger tilleggsisoleres, betong i gavlvegger
males, skillevegger og underside av terrasser males, trepanel på inngangssiden males,
trepanel på terrassesiden males
c) Innvendig kledning, overflater gulv og himling, dører – Leilighetsdører og listverk skiftes
d) Utvendige arealer – Ny asfaltering, utskifting av levegger i treverk

For å finansiere foreslåtte oppgraderinger vil styret i Generalforsamling vil be om fullmakt til å heve husleien med 10% det første året, og 5% de neste 3 årene.

Med denne løsningen vil borettslaget ha en gjeld på ca. 55 millioner.

Spørsmål fra salen:
1. Det kom spørsmål fra salen vedr ev. fargeendring på blokker, blir de også grå?
Svar: det er ikke tatt noen beslutning vedr. farge på blokkene. Gråfargen på rekkehusene er valgt med tanke på at den skal harmonere med de røde blokkene.
2. Spørsmål om uteområder, er de inkludert i vedlikeholdsplanen? Beboer ønsker seg trillestier og bedre belysning.
Svar: Plan for beplantning i borettslaget, inkludert lekeapparater, er inkludert i driftsbudsjett, og således ikke inkludert i vedlikeholdsplanen fra Rambøll.