12 nov 2019

Plassering av avfall på fellesområder

Vi opplever dessverre at flere plasserer avfall (søppel, møbler, pappesker og hageavfall) utenfor gjerder og andre steder på fellesområdene.


Styret minner om husordensreglene pkt. 41;

…Farlig avfall og avfall som ikke får plass gjennom åpningen til søplebrønnene må bringes bort av den enkelte andelseier (eller avtales spesielt med renovasjonsfirmaet). Borettslaget har henger til utlån, ta kontakt med vaktmester.

Vi ser på muligheten for å få på plass felles løsning for bortkjøring av hageavfall, og vil presentere dette før neste sesong.