19 des 2018

Ny avtale med Get

Styret har inngått en ny avtale med Get som vil være gjeldende fra 1. februar 2019.

De viktigste endringene er som følger:

•    Raskere internettlinje som standard, fra 2/1 Mbps til 25/10 Mbps
•    Billigere brebånd for dem som vil oppgradere til raskere linje
•    Tilgang på bedre rutere fra Get  
•    Get box Mikro med skylagring

Vi vil komme tilbake til dere med mer informasjon om den nye avtalen på nyåret.