Endret: 22 mar 2020     Opprettet: 16 mar 2020

Koronavirus: Hvordan kan du bidra til å hindre spredning?

Styret ber den enkelte beboer utvise ekstra omtanke for naboer i risikogruppene og naboer som har behov for hjelp.

Kjære nabo! Borettslaget vårt er mangfoldig, også med hensyn til beboere i risikogrupper.

I denne spesielle situasjonen blir vi alle utfordret til å bidra til å hindre smitte og verne om våre mest sårbare. Med bakgrunn i helsefaglige råd understreker styret behovet for:

 • God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå å ta deg i ansiktet.
 • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.

Av hensyn til deg selv og dine naboer ber vi alle holde seg oppdatert. Pålegg, anbefalinger og annen informasjon finner du på bl.a. på disse nettstedene:

Helsenorge.no (https://helsenorge.no/koronavirus) har informasjon om bl.a.:

 • Risikogrupper
 • Foreldre, barn, unge og gravide
 • Kollektivtransport
 • Helsehjelp hjemmefra
 • Coronavirus: Information in English


Folkehelseinstituttet (https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/) er også en kilde til oppdatert informasjon.

Regjeringens temaside om korona har mye informasjon,  og tilgang til pressekonferanser (https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/ )

Styret har iverksatt følgende smittebegrensende tiltak:

 • ​​​Plakater fra Folkehelseinstituttet er hengt opp i alle oppgangene i blokkene, der beboere er ekstra utsatt.
   
 • Renholdet i blokkene blir utført  som normalt, men både Økonomiske løsninger, som vasker hos oss, og vaktmester, har iverksatt tiltak for hyppigere vask av dørhåndtak, døråpnere, gelendre, betjeningspanel og ringetablå, som et forebyggende tiltak mot smitte.
   
 • Vi ber også om at beboere er ekstra påpasselig med håndvask, spesielt før de går ut og tar på dørhåndtak og låsvridere i fellesarealer. 
   
 • Økonomiske Løsninger oppfordrer alle beboere til å holde god avstand til renholderne, slik at de holder seg friske og kan fortsette dette viktige arbeidet framover. Spørsmål eller tilbakemeldinger skal ikke tas med renholder, men med styret.