27 jul 2018

Egen facebookgruppe for beboere i Åssida BRL

Etter nye oppfordringer fra beboere har styret besluttet å etablere en egen Facebook-gruppe for oss som er naboer i Åssida borettslag.

Ønsket er at Facebookgruppen blir en arena for å fremme trivsel, delingskultur og sosialt fellesskap. Her kan vi bli bedre kjent og holde hverandre oppdatert på ting som skjer i nabolaget vårt. Alle som blir medlemmer vil ha anledning til å poste bilder og innlegg; Kanskje har du spørsmål om boligløsninger, eller du vil melde om mistet/funnet, dele noe, gi bort, låne, selge, eller invitere til noe hyggelig?

Styret vil også dele generell informasjon, ev. henvise til saker som er lagt ut på hjemmesiden / delt ut. 

Klager og saker til styret vil ikke behandles i gruppa, og vi ber dere fortsette å bruke styrets epost styret@aassida.no for denne typen henvendelser.

Beboere som ønsker å bli medlemmer kan søke på “Åssida” i søkefeltet til Facebook, og be om å få bli medlem av gruppa. Styret er administratorer og godkjenner nye medlemmer. Dersom du flytter er det enkelt å melde seg ut, uten hjelp fra styret.

Velkommen!