Endret: 30 jan 2018     Opprettet: 20 mai 2017

Bytte til automatiske måleravlesere

På oppdrag fra Norges Vassdrag og Energidirektorat skal Hafslund Nett skifte til automatisk avleste strømmålere i Åssiden Borettslag.

Arbeidet skal utføres av firmaet El Tel på vegne av Hafslund Nett, og er er planlagt gjennomført i tidsrommet  18.september – 13. november 2017.

Det vil ta ca. 20 min å montere hver måler, hvorav strømmen vil være borte i ca. 10. Beboere vil få skriftlig informasjon når tiden nærmer seg arbeid i deres andel.

For mer informasjon, se Hafslunds hjemmesider: https://www.hafslundnett.no/kunde/ny_maaler/14390
 

Mvh Styret