Endret: 20 apr 2017     Opprettet: 8 mar 2016

Brannalarm terrasseblokkene

Brannalarmen er nå overlevert og satt i drift. Flere alarmer har allerede vært utløst. Styret minner spesielt om følgende:

Dersom alarm utløses skal den ikke stilles av før årsaken til alarmen er kjent! På tavlene i alle oppganger kommer det opp adresse for utløst alarm. Kontakt beboer i den aktuelle leiligheten, dersom det ikke oppnås kontakt ring nødtelefon 110 Brann.

For at brannvarsling skal fungere godt trenger vi to eller flere brannvakter i hver oppgang. Vi oppfordrer alle som kan til å melde interesse. Styret vil sørge for opplæring og veiledning slik at du vet hva som må gjøres om alarmen utløses. Styret vil legge ut informasjon på hjemmesidene om brannalarm og med branninstruks.

Mvh

Styret

styret@aassida.no