Endret: 17 apr 2018     Opprettet: 16 des 2015

Referat beboermøte 26. november 2016

Den 26. november ble det gjennomført et beboermøte for andelseiere der ble det orientert om aktuelle byggesaker, og beboere fikk anledning å komme med innspill og stille spørsmål.

Fargevalg rekkehusene

Med utgangspunkt i forslag fra arkitektene som har vært engasjert i prosjektets byggekomité, fikk den første rekken ny kledning i en varm gråfarge. Beboere har blitt invitert til å komme med tilbakemeldinger på pilotrekken, og I lys av gode innspill og anbefalinger ser styret at vi vil være tjent med at spørsmål om

fargevalg behandles på generalforsamling.

Styret vil derfor kalle inn til ekstraordinær generalforsamling i månedsskiftet januar-februar. Vi vil da legge frem 3-4 alternative fargealternativ som beboere kan stemme over. Det vil bli sendt ut innkalling så snart vi er klar med forberedelsene til et slikt møte.

Framdrift fasaderehabilitering rekkehusene

Rekkehusene med adresser ÅT 24 og 48 er nå snart ferdig rehabilitert, og styret er godt fornøyd med fremdrift og utførelse. Gjenstående arbeider fase 1 innebærer i hovedsak montasje av dører og vinduer etter jul. (Stillaser forventes demontert før jul.)

Vi ser nå at vi kan gjennomføre hele rehabiliteringen av alle 64 rekkehus innenfor det mandatet som styret ble gitt på generalforsamling våren 2014. Styret har derfor innhentet tilbud på det vi da kan kalle fase 2, - gjenstående 55 andeler. Etter vurdering av innkomne tilbud er vi nå i gang med kontraktsforhandlinger med de to mest aktuelle entreprenørene. Styret planlegger endelig beslutning om kontrakt fase 2. på styremøte 12. januar 2016. Etter inngåelse av kontrakt vil det være mulig å lage plan for gjennomføring og framdrift fase 2. Framdriftsplan vil avhenge av kapasitet og bemanning hos den aktuelle entreprenøren.

Vedlikehold terrasser

Som tidligere meldt har vi også i 2015 fått utført vedlikehold på ca. 25 terrasser. Vi ble ikke ferdig med alle terrassene før jul, og vi vil med det første sende e-post til andelseiere som fremdeles venter på reparasjon av sin terrasse. Styret mottar mange henvendelser om disse sakene, og kontaktene med andelseierne er nyttige både for oppdateringer og som påminnelser. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål; styret(a)aassida.no.

Utskiftning av vinduer forsinket pga uvær

Fasen med å avdekke behov for utskftning av vinduer og terrassedører er avsluttet i denne omgang, og styret bestilte i november nye vinduer og terrassedører til et antall andeler in terrasseblokkene.

Etter uværet tidlig i uke 50 har Nordan måttet permittere alle sine ansatte på Moi fabrikker i Rogaland, og har varslet Force Majeure for avtalt leveranse i januar 2016. Styret vil komme tilbake med dato for leveranse av vinduene så fort vi får beskjed fra Nordan. Styret beklager utsettelsen.

Brannvarsling oppstart i januar - ikke demontér gamle brannvarslere!

Brannvarsling med sentraler er nå montert. På grunn av en del mangler ved leveransen har styret måttet utsette overtakelse av anlegget. Vi planlegger overtakelse nå i uke 51.

I mellomtiden minner vi om at du må passe på at gamle detektorer fungerer som normalt. Ny alarm vil bli tatt i bruk ca. 15. januar.

I første omgang vil det være vaktmester og styremedlemmer som får opplæring om sentralene. Vi trenger brannvakter i alle blokker og oppfordrer interesserte å melde seg. De som melder seg får opplæring om sentralene og informasjon om hva som er viktig å tenke på dersom alarm utløses. Styret håper på god respons!