7 jul 2020

Ny frist 20. august - Reparasjon og beising av gjerder og beskjæring av trær og busker

Styret har satt ny frist for beboere for å gjennomføre nødvendig vedlikehold.

Styret viser til melding fra april der vi oppfordret alle beboere til å reparere og beise gjerder, beskjære busker, trær og hekker.

Mange andelseiere har gjort en kjempejobb med å reparere, beise og beskjære.

Dessverre er det fremdeles noen gjerder igjen som må repareres. Flere busker og trær må også beskjæres. Dette gjelder vekster som stikker ut over asfalten eller gjennom gjerdet.

Styret har satt ny frist for beboere til 20. august for å gjennomføre nødvendig vedlikehold.

Vaktmester vil merke ødelagte bord som må repareres i juli. Gjerder som ikke er reparert innen 20. august vil bli reparert av vaktmester og faktura vil sendes til beboere. Vi vil kontakte beboere i forkant før dette gjennomføres.

Beboers ansvar:

I henhold til vedtektene er andelseiere ansvarlig for å vedlikeholde uteareal, herunder trær, hekk og gjerder samt blomsterkasser i betong tilknyttet boligen.

Styret har kjøpt inn materialer og beis til gjerder. Beboere kan kontakte vaktmester for å få bestille materialer og beis. Beboere oppfordres også om å spørre naboer, venner og familie om hjelp ved behov. Beboere kan også bestille hjelp av vaktmester til reparasjoner og beskjæring. Dette arbeidet vil faktureres beboere.

Vinger Vaktmesterservice nås på telefon i arbeidstiden 08:00 - 15:30:
908 70 772 eller 951 34 538
E-post: vaktmester@aassida.no

Følgende skal gjøres:

 

Gjerder: Skal repareres og beises. Grønske må fjernes og gjerdene må vaskes før de beises (gjerne med husvask eller kraftvask). Det er kjøpt inn bord til gjerder i riktig dimensjon. Farge på beis som kan bestilles av vaktmester: brunsvart, NCS S8501 G90Y.

Trær, busker og hekker: Skal beskjæres etter behov både i balkongkasser og på bakken. De skal ikke være så store at de utgjør noen sjenanse for naboer. Trær, busker og hekker skal beskjæres slik at ikke noe stikker ut over asfalten. Det skal ikke stikke noe ut gjennom gjerdene mot fellesområdene. Unntak kan gjøres for villvin og liknende prydplanter. Noen trær skal beskjæres om høsten. Beboere kan bestille hjelp av vaktmester eller arborist (trepleier ved behov). Ta kontakt med styret om dere har spørsmål rundt dette styret@aassida.no

Det finnes for øvrig mange gode tips på nettet om beskjæring og stell av hager og balkongkasser.

Fra vedtektene:
5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt

(8) Vedlikeholdsplikten omfatter også uteareal, herunder trær, hekk og gjerder samt blomsterkasser i betong tilknyttet boligen.

Vedtekter: Last ned Vedtekter