19 apr 2020

Nå er det tid for reparasjon og beising av gjerder og beskjæring av trær og busker

Etter rehabilitering av rekkehus og terrasseblokker er det på tide å ruste opp uteområdene

Styret oppfordrer alle beboere til å reparere og beise gjerder, beskjære busker, trær og hekker.

I henhold til vedtektene er andelseiere ansvarlig for å vedlikeholde uteareal, herunder trær, hekk og gjerder samt blomsterkasser i betong tilknyttet boligen.

Styret har kjøpt inn materialer og beis til gjerder. Beboere kan kontakte vaktmester for å få bestille materialer og beis. Beboere oppfordres også om å spørre naboer, venner og familie om hjelp ved behov. Beboere kan også bestille hjelp av vaktmester til reparasjoner og beskjæring. Dette arbeidet vil faktureres beboere.

Vinger Vaktmesterservice nås på telefon i arbeidstiden 08:00 - 15:30:
908 70 772 eller 951 34 538
E-post: vaktmester@aassida.no

Styret har satt frist for beboere til 15. juni for å gjennomføre nødvendig vedlikehold.

Følgende skal gjøres:

Gjerder: Skal repareres og beises. Grønske må fjernes og gjerdene må vaskes før de beises (gjerne med husvask eller kraftvask). Det er kjøpt inn bord til gjerder i riktig dimensjon. Farge på beis som kan bestilles av vaktmester: brunsvart, NCS S8501 G90Y. Vaktmester vil merke ødelagte bord som må repareres.

Trær, busker og hekker: Skal beskjæres etter behov både i balkongkasser og på bakken. De skal ikke være så store at de utgjør noen sjenanse for naboer. Trær, busker og hekker skal beskjæres slik at ikke noe stikker ut over asfalten. Det skal ikke stikke noe ut gjennom gjerdene mot fellesområdene. Unntak kan gjøres for villvin og liknende prydplanter. Noen trær skal beskjæres om høsten. Beboere kan bestille hjelp av vaktmester eller arborist (trepleier ved behov). Ta kontakt med styret om dere har spørsmål rundt dette styret@aassida.no

Det finnes for øvrig mange gode tips på nettet om beskjæring og stell av hager og balkongkasser.

Fra vedtektene:
5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt

(8) Vedlikeholdsplikten omfatter også uteareal, herunder trær, hekk og gjerder samt blomsterkasser i betong tilknyttet boligen.

Vedtekter: Last ned Vedtekter

 

Borettslagets anleggsgartner og vaktmester gjør en viktig jobb med å ruste opp fellesområdene, og styret ser fram til en sommer med reparerte og nybeisete gjerder og flotte hager og balkongkasser.