23 aug 2020

Kjøring og parkering inne i borettslaget.

Styret har over tid mottatt flere henvendelser fra barnefamilier, voksne beboere og gjester vedrørende bilkjøring og parkering i borettslaget.

Åssida skal være trivelig og trygt for alle

Styret minner derfor om at...

  • ... garasjeplassen alltid benyttes, slik at utendørs plasser kan benyttes av gjester og håndverkere.

  • ... det er ikke adgang til korttidsparkering inne på borettslaget. Dette gjelder både egen bil og besøkendes biler (inkludert håndverkere).

  • ... kjøring inne i borettslaget holdes på et absolutt minimum (se lenke til husordensreglene pkt. 43).

  • ... hastigheten ikke bør overstige "gangfart".

  • ...biler ikke skal gå på tomgang.

 

I tillegg iverksettes følgende tiltak:

  • Omplassering av fartsdumper allerede nå.

  • Utplassering av flere fartsdumper i 2021.

  • Oppmerking av utendørs parkeringsplasser i løpet av høsten.

 

Husordensreglene