Endret: 18 apr 2013     Opprettet: 17 feb 2013

Invitasjon til beboermøte

Sted: Skovheim Allsenter Tid: 05. mars kl 18.00

Formål :

Informere beboere om ENØK-rapport og utkast til kostnadsrapport.

Styret har nå innhentet ENØK-rapport og kostnadsrapport fra OBOS Prosjekt som oppfølging av sak fra tidligere generalforsamlinger. Styret ønsker med beboermøtet å informere om rapportene. Videre ser styret det som viktig å få innspill fra andelseierne som styret kan ta med seg videre i arbeidet med forslagene om rehabilitering og oppgradering av bygningene.

Styret tar sikte på endelig behandling av forslag om rehabilitering på ordinær generalforsamling 14. mai. 2013.

Dagsorden for beboermøtet er satt opp som følger :

1. Innledning.

2. Orientering om ENØK Rapport ved Anders Haga OBOS Prosjekt.

3. Orientering om Kostnadsrapport ved Thomas Veidal OBOS Prosjekt.

4. Åpent for innspill kommentarer fra andelseiere.

5. Oppsummering og avslutning.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

ÅSSIDA BORETTSLAG

Tor Hojem (s)

Styreleder