9 apr 2014

Innstilling fra referansegruppe

Referansegruppa har nå laget en egen rapport med sine anbefalinger som er sendt til styret. Rapporten vil også være del av innkallingen til generalforsamlingen.

Du finner rapporten her