Endret: 12 mai 2020     Opprettet: 19 apr 2020

Har du oppdaget feil etter rehabiliteringen av rekkehus og terrassebblokker?

Det skal nå gjennomføres befaring for rekkehus og terasseblokker. Hvis dere har feil eller mangler som bør utbedres må dere fylle ut skjemaet som lastes ned under.

DVS Entreprenør AS var engasjert av borettslaget til utskifting av vinduer og dører, samt etterisolering og utskiftning av panel. Det er nå tid for befaring.

Vi vil gjerne ha en tilbakemelding hvis dere har feil eller mangler som bør utbedres, som gjelder terrassedører, vinduer, utskifting av panel, listverk, maling og elektrisk arbeid.

I så fall ber vi dere fylle ut nødvendige opplysninger på skjemaet som du kan laste ned her: Skjema for tilbakemelding - Befaring etter rehabilitering

Skjemaet fylles ut og sendes på e-post til styret@aassida.no eller leveres i postkassa til styret ved vaktmesters kontor, Åssiden terrasse 4. Ny frist for tilbakemelding er 20. mai 2020.

PS. Vi gjør oppmerksom på at nødvendig vedlikehold som bla. smøring av alle bevegelige deler på vinduer/dører er beboer ansvar, og at "feil" som skyldes manglende vedlikehold derfor ikke skal føres opp på dette skjemaet. Nærmere informasjon angående vedlikehold (FDV-rapport) er overlevert til styret og kan fås der ved behov.  

Vi ser frem til et hyggelig samarbeid.

Med vennlig hilsen   

For rekkehusene Einar Fredrikstad, einar@dvs.no
For terrasseblokkene, Henning Elfstrand, henning@dvs.no